عکاس ناشی

پنج‌شنبه 30 آذر 1391

عشقولانه

این نقاشی کار خودمه با رنگ ویترای روی فلکسی کشیدم